Warsztaty i szkolenia

Nigdy nie trać nadziei, nawet wtedy, gdy wydaje Ci się,
że gorzej być nie może – nadzieja to początek wszystkiego.

Aleksander Dumas

W czym pomagamy?

Wykorzystując zarówno nasze kometencje z zakresu zdrowia psychicznego, jak i wieloletnie doświadczenie z pracy w organizacjach o różnych strukturach realizujemy zarówno programy szkoleniowe rozwijające szeroko pojęte kompetencje miękkie (komunikacja, motywacja, negocjacje), jak również kompleksowe programy, których celem jest zwiększanie odporności psychicznej pracowników. Oba te obszary uważamy za równie ważny czynnik sukcesu dojrzałej organizacji. Dlaczego? Na początek kilka faktów:

 • liczba dni L4 spowodowanych zaburzeniami psychicznymi w latach 2012 – 2018 wzrosła o blisko 40 % (dane: ZUS)
 • w 2018 było ich prawie 19,5 mln – więcej niż z powodu chorób nowotworowych, układu krążenia czy układu trawiennego (dane: ZUS)
 • w Polsce 25% pracowników odczuwa stres w miejscu pracy (o 8% więcej niż średnia europejska)
 • w 2018 r. ze zwolnień lekarskich związanych z zaburzeniami psychicznymi korzystały najczęściej osoby w wieku 30-39 lat (blisko 31 proc.) oraz w wieku 40-49 lat (blisko 29 proc.) (dane: ZUS)
 • 29 % pracowników od czasu do czasu odczuwa stres w miejscu pracy, 42 % pracowników często odczuwa stres w miejscu pracy , 14 % pracowników praktycznie cały czas odczuwa stres w miejscu pracy (Dane: Raport „Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2019”)

Takich statystyk można byłoby przytoczyć znacznie więcej. Pytanie tylko, czy powyższe nie są wystarczające żeby uznać, że temat zdrowia psychicznego pracowników nie może pozostać już jedynie w gestii działów HR a stać się jednym z kluczowych punktów w agendach spotkań na najwyższym szczeblu firm? Naszym zdaniem tak.

Co ważne – te dane pochodzą z okresu “przed pandemią”. Dziś każdy z nas, więc i każdy pracownik, znalazł się w zupełnie wyjątkowej sytuacji. Zmagamy się w większym lub mniejszym stopniu z izolacją społeczną, ograniczeniami nałożonymi przez państwo, niepewnością o przyszłość także zawodową. W związku z tym doświadczamy najróżniejszych emocji – samotności, smutku, lęku, złości… 

To emocje, przeżywane przez dłuższy czas obniżają produktywność i kreatywność pracowników, wpływają na obniżenie zdolności poznawczych – pamięci, koncentracji, zdolności do analizy, syntezy. Stanowią realne zagrożenie pojawienia się zaburzeń psychicznych, ale nie tylko. Zwiększają także ryzyko częstszszego zapadania na choroby serca i układu krążenia, bólu głowy, kręgosłupa, cukrzycy, osteoporozy, chorób autoimmunologicznych, nowotworów. W konsekwencji dla firmy – zwiększonej absencji.

Szczególnie więc w tym trudnym czasie również w środowiskach pracy potrzebna jest edukacja na temat zdrowia psychicznego i profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz wsparcie psychologiczne. Na tych trzech elementach elastycznie dostosowywanych do indywidalnych potrzeb organizacji koncentrują sie nasze programy. 

Jak pracujemy?

Metody pracy

Prowadząc szkolenia nasi trenerzy wykorzystują najbardziej nowatorskie metody budowania zaangażowania, rozbudzania entuzjazmu i ciekawości uczestników. Stosują m.in. elementy dramy – zawansowanej metody pracy z grupami znacznie zwiększającej efektywność szkoleń, których celem jest rozwijanie kompetencji miękkich, kreatywności i empatii, podnoszenie jakości komunikacji, czy radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.

Nasz program zwiększania odporności psychicznej pracowników oparty jest na metodach o potwierdzonej naukowo skuteczności, które wykorzystujemy na co dzień w swojej pracy terapeutycznej z pacjentami. Wywodzą się one min. z terapii poznwczo-behawioralnej, terapii akceptacji i zaangażowania ACT, Dialogu Motywującego, terapii dialektyczno-behawioralnej.

Zakres programu

Celem programu zwiększania odporności psychicznej pracowników jesr poszerzenie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, lepszego zrozumienia zjawiska stresu oraz rozwijanie indywidualnych umiejętności radzenia sobie nim. W trakcie pracy odpowiadamy m.in. na pytania:
Jak na codzień dbać o zdrowie psychiczne?
Jakie są przyczyny najczęstszych zaburzeń psychicznych?
Jak rozpoznać typowe zaburzenia tj. depresja, zaburzenia lękowe? Gdzie i jak szukać profesjonalnego wsparcia?
Czym jest reakcja stresowa? Jak stres wpływa na organizm człowieka oraz jego efektywność? Jaką rolę w pojawieniu się zaburzen psychicznych odgrywa przewlekły stres?
Jak pracować z myślami, emocjami i zachowaniami, jak redudować nadmierne wzbudzeniie na poziomie ciała?

Ile kosztują nasze usługi?

Koszt szkolenia ustalany jest zawsze indywidualnie i uzależniony od dobranego do Państwa potrzeb zakresu.

Czekamy na Ciebie

Charakter naszej pracy sprawia, że nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać telefon. Najpewniejszą formą kontaktu jest wysłanie nam sms'a lub wiadomości przez formularz kontaktowy. Odpowiemy tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

 • Katowice, ul. Sokolska 80, I piętro, gabinety 6 i 30.
 • Tychy, ul. Budowlanych 35, II piętro, gabinet 64.
 • 694 429 177, 501 234 107
 • kontakt@wdobrastrone.pl

.

  Wysyłając formularz kontaktowy akceptujesz RODO – pełny regulamin dostępny tutaj. Dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.