Diagnoza psychologiczna

Początek jest najważniejszą częścią pracy

Platon

W czym pomagamy?

Diagnoza psychologiczna to dobry początek pracy nad sobą i swoimi trudnościami. W celu dobrania odpowiedniej metody pracy, ustalenia celów leczenia i terapii ważne jest dobre poznanie problemu, czyli opis aktualnego stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym, ocena mocnych i słabych stron, jego zasobów, wykrycie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych.

W naszym Instytucie wykonujemy m.in.:

  • badania stanu psychicznego i osobowości
  • badania neuropsychologiczne pozwalające ocenić czy dolegliwości psychiczne nie wiążą się z uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego
  • badania inteligencji

Jak pracujemy?

Diagnoza psychologiczna to proces, na który składają się przede wszystkim:

- wywiad diagnostyczny czyli rozmowa z pacjentem ukierunkowana przez psychologa, obejmująca szeroki zakres tematyczny (m.in. ocena aktualnego stanu psychicznego, ogólnego stanu zdrowia, jakości życia i funkcjonowania w różnych sferach), której celem jest zebranie możliwie jak najwięcej najważniejszych informacji o pacjencie
-  testy psychologiczne, czyli specjalistyczne narzędzia, które są ważnym uzupełnieniem oceny stanu psychicznego dokonywanej przez lekarza psychiatrę czy psychologa lub poprzedzają proces terapeutyczny
- obserwacja, czyli spostrzeganie i rejestrowanie zachowań i innych wskaźników procesów i cech psychicznych pacjenta

Metody diagnostyczne

Osobami uprawnionymi do przeprowadzania diagnozy psychologicznej, w tym do przeprowadzania i interpretowania wyników testów psychologicznych są wyłącznie dyplomowani psycholodzy. Metody diagnostyczne dobierane są indywidualnie do potrzeb i problemów pacjenta.

Przebieg diagnozy

Pełna diagnostyka psychologiczna obejmuje minimum 3 spotkania:
- konsultację psychologiczną diagnostyczną I (wywiad i obserwację)
- badanie/badania testowe
- konsultację psychologiczną diagnostyczną II (omówienie wyników) na wyraźną prośbę pacjenta sporządzenie opinii psychologicznej
W niektórych przypadkach wymagane są dodatkowe konsultacje, o czym pacjent informowany jest możliwie najszybciej.

Ile kosztują nasze usługi?

Konsultacja psychologiczna diagnostyczna

50 min | 150 – 200 zł

MMPI 2
Badanie stanu psychicznego i osobowości

90 min | 400 zł

SCID-5-PD Ustrukturalizowany Wywiad Kliniczny do Badania Zaburzeń Osobowości

90 min | 400 zł

Badanie neuropsychologiczne

90 – 120 min | 400 zł

Badanie inteligencji (Skala inteligencji Wechslera | Test Matryc Ravena)

90 min – 120 min | 400 zł

Opinia psychologiczna


80 zł

Czekamy na Ciebie

Charakter naszej pracy sprawia, że nie zawsze jesteśmy w stanie odebrać telefon. Najpewniejszą formą kontaktu jest wysłanie nam sms'a lub wiadomości przez formularz kontaktowy. Odpowiemy tak szybko, jak tylko to będzie możliwe.

  • Katowice, ul. Sokolska 80, I piętro, gabinety 6 i 30.
  • Tychy, ul. Budowlanych 35, II piętro, gabinet 64.
  • 694 429 177, 501 234 107
  • kontakt@wdobrastrone.pl

.

    Wysyłając formularz kontaktowy akceptujesz RODO – pełny regulamin dostępny tutaj. Dane wpisane w formularzu zgłoszeniowym będą przetwarzane jedynie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.